Klubben

Stockholm Apnea bildades 2001 och är en ideell förening.

Vi dyker utomhus Maj-September, inomhus från September till Maj

Du är välkommen att bli medlem i föreningen från 18 års ålder. Du måste dessutom vara fullt frisk och att vi bedömer dig lämplig för fridykning. Du får själv stå för din utrustning som dräkt, fenor, mask, vikter, etc, och där hjälper vi givetvis till med tips om vad och var man kan köpa det.

Är du intresserad av att gå vår Introduktionskurs i poolfridykning kan du göra en intresse-anmälan här. (Google forms)
Vi hör av oss via email så snart det blir möjligt att göra en defintiv ansökan till nästa omgång av Introduktionskursen.

Har du tidigare erfarenhet av fridykning och är intresserad av att bli medlem kan du kontakta oss på info@stockholmapnea.se Har man redan fridykarkompetens från t.ex Fridykning.se, AIDA, SSI eller CMAS så kan du eventuellt börja direkt (avgörs från fall till fall). Annars tar vi emot nya medlemmar endast via våra nybörjarkurser som går jan-mars och sept-okt, så du kanske får vänta ett tag. Kurstillfällen brukar annonseras under “Aktuellt”.

För 2018 gäller:

Medlemsavgiften är 300kr/år. Avgiften bekostar ditt medlemskap i SSDF och därmed även dykförsäkeringen som ingår men ger inte tillgång till pool-träningarna. Däremot får du dyka med oss utomhus sommartid.

Träningsavgiften är 1000:-/år. Avgiften används till banhyror i simhallen under inomhus-säsongen. Inträdeskortet gäller då endast vid träningstillfällena.

Totalt alltså 1300:-/år för att kunna träna.

Inbetalning görs till PG 140897-0 märk betalningen med namn och person-nummer.

 

Stockholm Apneas Styrelse:
Ordförande: Anders Hellström ()
Vice ordförande: Lars Hedlund (mail@larshedlund.se)
Kassör: Jon Othozon (kassor@stockholmapnea.se)
Ledamöter: Thanos Kakoulidis, Marcus Stenlund, Johan Eckerström, Hrvoje Povse, Sandra Lindberg
Suppleanter: Dario Marini, Jeanette Fredenberg, Markus Olsson

Andra funktioner:
Säkerhetsansvarig djupdykning: Mads Becker-Joergensen (mads.becker@joergensen.se)
Säkerhetsansvarig pooldykning: Lars Hedlund (mail@larshedlund.se)