Säkerhet

Fridykning är en risksport, men ofarligt under kontrollerade former. 

Säkerhet är av högsta prioritet och vi kräver därmed en hög säkerhets nivå av samtliga medlemmar. Genom att ha väldigt bra uppsikt, kunskap och förståelse förhindrar vi att olyckor inträffar. Alla nya medlemmar får tidigt lära sig säkerhet. Detta gör alla medlemmar till säkerhetsdykare. Vi utbildar dig med kunskaper och praktiska övningar.

Som medlem förbinder du dig att aldrig utföra några som helst andhållningsaktiviteter i vatten utan övervakning av en tränad säkerhetsfridykare. Vi anser exempelvis att det inte räcker med en HLR kunnig badvakt...

Man måste kunna mer! Man måste exempelvis kunna den enklare men mycket effektiva tekniken Blow-Tap-Talk (HLR har hittills aldrig behövts inom organiserad fridykning). Man måste kunna se och förstå tecken på syrebrist och veta hur man skall agera... innan det blir kritiskt. BTT beskrivs här

I vår introkurs får du träna dig på att vara säkerhetsdykare:

Våra säkerhetsregler är enkla, väl beprövade och därför mycket effektiva: