Säkerhet

Fridykning är en risksport, men ofarligt under kontrollerade former.

Säkerhet är av högsta prioritet och vi kräver därmed en hög säkerhets nivå av samtliga medlemmar. Genom att ha väldigt bra uppsikt, kunskap och förståelse förhindrar vi att olyckor inträffar. Alla nya medlemmar får tidigt lära sig säkerhet. Detta gör alla medlemmar till säkerhetsdykare. Vi utbildar dig med kunskaper och praktiska övningar.

Som medlem förbinder du dig att aldrig utföra några som helst andhållningsaktiviteter i vatten utan övervakning av en tränad säkerhetsfridykare. Vi anser exempelvis att det inte räcker med en HLR kunnig badvakt...

Man måste kunna mer! Man måste exempelvis kunna den enklare men mycket effektiva tekniken Blow-Tap-Talk (HLR har hittills aldrig behövts inom organiserad fridykning). Man måste kunna se och förstå tecken på syrebrist och veta hur man skall agera... innan det blir kritiskt. BTT beskrivs här

I vår introkurs får du träna dig på att vara säkerhetsdykare:

 • Hur du ska agera

 • Vad du skall vara uppmärksam på

 • Vad man gör om en dykare råkar ut för syrebrist/blackout (tecken och åtgärder).

Våra säkerhetsregler är enkla, väl beprövade och därför mycket effektiva:

 • Aldrig träna ensam!

 • Alla skall alltid ha övergripande uppsikt på alla som dyker!

 • Dyker du upp till 50% av ditt personbästa skall en säkerhetsdykare ha uppsikt från kanten!

 • Dyker du upp till 75% av ditt personbästa skall en säkerhetsdykare följa med dig på kanten!

 • Dyker du mer än 75% skall dessutom en säkerhetsdykare följa med dig på ytan!

 • Dyker du mer än 100% skall dessutom en säkerhetsdykare följa dig nere i vattnet, bredvid dig, sista biten!

 • Det är även ditt ansvar som dykare att se till att detta följs! För din egen skull!

 • Om vi finner någon medlem olämplig för fridykning så har vi rätt att utesluta denne.